rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - czerwiec 2014


Komentarzy (0)

Głos Polaków z Sydney.

  

Tym razem udostępniam mój blog Rodakom z Australii.

Polska jest wszędzie tam, gdzie żyją Polacy.

Poniżej treść niezwykle ciekawego listu, jaki otrzymałem z antypodów drogą elektroniczną. Zaznaczam, że nie jest to artykuł mojego autorstwa i nie komentuję treści tego listu lecz oczekuję od czytelników ewentualnych uwag, gdyż nigdy nie byłem w Australii i nie znam tamtejszych realiów.

Rajmund Pollak

A oto treść tego listu:

Witam serdecznie, Rodaków w Sydney i poza. 
 
Z pewnym opóżnieniem zabieram się do napisania krótkiego sprawozdania ze 
wspomnianego już uprzednio planowanego spotkania z panią konsul Reginą Jurkowską. Odbyło się ono z inicjatywy przewodniczacego Klubu GP II w Sydney ( również członka naszego Związku) kol. Ryszarda Dzierzby. Trwało nieco ponad dwie godziny a obecni byli: księża Antoni Dudek i Tadeusz Przybylak, Ryszard Dzierzba, Mieczyslaw Swat, Adam Gajkowski, Hubert Błaszczyk, Andrzej Pokorski, Krzysztof Maczyński, Andrzej Klyta, Jan Michalak, Aleksander Oczak, Ela Lewandowska i Vitek Skonieczny.
Spotkanie otworzyl kol. Ryszard Dzierzba, który stwierdził, że celem spotkania jest przedstawienie p. konsul stanowiska srodowisk 
patriotycznych w wielu sprawach dotyczacych głównie Polonii 
australijskiej, bo uważa, że z tych czy innych przyczyn nie było one znane dotychczasowym konsulom. 
Zbrałem głos jako pierwszy koncentrujac się na dwóch, moim zdaniem, 
najważniejszych sprawach. Stwierdziłem mianowicie, że celowe 
faworyzowanie przez dotychczasowych konsulów lewicowego środowiska 
skoncentrowanego w AIPA doprowadziło do sytuacji przypominającej te z 
okresu komunistycznego. Jest to faworyzowanie zarówno organizacyjne jak 
i finansowe i wynika z dyspozycji przekazywanych przez szefa MSZ p. 
Sikorskiego.Podałem przykłady wizyt pp. Surdykowskiego i Śpiewaka, a 
także doradcy obecnego premiera - prof. Daviesa, którego stronniczość 
słusznie została przez wielu określona jako polityczna manipulacja. Taka 
postawa konsulatu doprowadzila do sytucji, że wielu ludzi nawołuje 
dzisiaj do bojkotu tej instytucji, co powinno być dla konsulów bardzo 
grożnym sygnałem, bo przypomina znaną nam sytuację z okresu 
komunistycznego. Zauważalne są również wpływy lewicy na uczelniach, co 
również skutkuje wizytami ludzi typu Żakowskiego i Makowskiego - czyli 
czołowych propagandystów obecnej władzy. Zdaje sobie sprawę, że nie 
dzieje się to za pośrednictwem konsulatu, ale jednak odbywa się na na nasz 
koszt jako australijskich podatników. Na koniec wspomniałem o powstaniu 
grupy Quo Vadis, która naszym zdaniem ma na polecenie MSZ rozbić 
środowiska patriotyczne i w konsekwencji przejąć " rząd dusz" i majatek 
Poloni.
 
W odpowiedzi p.konsul stwierdziła, że przedstawiona przeze mnie ocena 
dotycząca faworyzowania AIPA jest dla niej ogromnym zaskoczeniem, nie 
zna żadnych wytycznych w tej sprawie pochodzących od MSZ, a w sprawie 
Quo Vadis wiadomo jest jedynie,że jest to oddolna inicjatywa,która 
pojawiła się wiele lat temu wśród młodych Polonusów w Kanadzie. Nic jej 
nie jest również wiadome o pomocy finansowej udzielanej przez MSZ 
ludziom zaangażowanym w tej grupie.
 
 
Adam Gajkowski skrytykował działalność konsulatu w sprawie zbliżających 
się wyborów do UE. Jego zdaniem zauważalny jest kompletny brak 
komunikatów informujących o procedurach rejestracyjnych i brak 
współpracy przy powołaniu komisji wyborczej i mężów zaufania. W 
przeszłości sytuacja pod tym względem wyglądała znacznie lepiej. 
Stwierdził, że znane mu są niektóre osoby zaangażowane w działalność 
grupy Quo Vadis i nie ma najmniejszej wątpliwości, że grupa ta jest " 
sterowana" przez otoczenie min. Sikorskiego. Jako przykład przywołał 
niedawne spotkanie zorganizowane przez tych ludzi w sali konferencyjnej 
drogiego sydnejskiego hotelu. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, kto 
wyłożył na ten cel duże bez wątpienia pieniądze.
 
W odpowiedzi p.konsul stwierdziła, że jest zdumiona ta krytyka, bo 
zamieściła wszelkie konieczne informacje na stronie internetowej 
konsulatu i uważa, że w obecnych czasach powszechnej dostępności do 
internetu powinno to być wystarczające. Nie wie, kto wylożył pieniądze 
na spotkanie zorganizowane w sydnejskim hotelu.
 
Andrzej Pokorski potwierdził, że istnieje wśród Poloni powszechne 
przekonanie o faworyzowaniu środowiska skupionego w AIPA i poprosił p. 
konsul o zajęcie w tej sprawie jasnego stanowiska.
 
Pani konsul podtrzymała swoje zdanie w sprawie kontaktów z AIPA i 
oświadczyła, że sala konsulatu będzie w przyszłości dostępna bez 
warunków wstępnych dla gości z Polski zapraszanych przez ZPWP, Naszą 
Polonie i Klub GP II.
 
Vitek Skonieczny poruszył sprawę absurdalnych jego zdaniem wymogów 
formalnych zarówno tych dotyczących prawa wyborczego jak i tych 
dotycząch procedur paszportowych. Uważa, że jego zdaniem każdy obywatel 
polski powinien mieć prawo oddania głosu,a za dowód posiadania 
obywatelstwa powinien wystarczyć jakikolwiek ważny dokument wystawiony 
przez władze RP - tak jak to miało miejsce przy wyborach w 1989 roku. 
Prosi o zasygnalizowanie tej sprawy w MSZ. Stwierdził, że był na 
spotkaniu z działaczmi Quo Vadis i osobiście słyszał, jak jeden z 
działaczy przechwalał się, jak łatwo było dla nich uzyskać z MSZ kwotę 
$30tys., a na pomoc dla komitetu organizacyjnego Projekt Pilecki 
pieniędzy nie było.
 
W odpowiedzi p. konsul stwierdziła, że wymogi formalne muszą być 
zachowane i poleca podjęcie starań w celu uzyskania ważnych paszportów, 
a ona ze swej strony zrobi wszystko co w granicach prawa jest możliwe, 
by usprawnić konieczne procedury. W sprawie inicjatywy Projekt Pilecki 
konsulat był gotowy pokryć koszty przyjazdu do Australii pani Zofii 
Pileckiej, ale przyjazd ten został odwołany z przyczyn od konsulatu 
niezależnych.
 
Ksiądz Tadeusz Przybylak stwierdził, że należy zachować umiar i 
ostrożność przy ocenie działań grupy Quo Vadis, a przede wszystkim dać im 
szansę pokazania rzeczywistych intecji, bo jak dotychczas niczego 
jeszcze nie dokonali i może niczego nie dokonają. Zna kilka osób tam 
zaangażowanych i uważa, że są to uczciwi ludzie.
 
Ksiądz Antoni Dudek odniósł się do poruszonej przez p. Mieczysława Swata 
sprawy braku zaangażowania młodych ludzi w działalność polonijną. 
Stwierdził, że księża zauważają brak młodych ludzi na mszach i w ogóle 
zmniejszającą się liczbę wiernych na coniedzielnych nabożeństwach. 
Uważa, że zmiany nie da się tu osiągnąć żadnymi nakazami i trzeba po 
prostu mieć nadzieje, że fala bardzo obecnie modnego antyklerykalizmu i 
postaw antypatriotycznych minie, gdy ludzie zorientują się, że są to 
postawy z gruntu fałszywe i nihilistyczne.
 
W mowie końcowej p. konsul oświadczyła, że jest bardzo zadowolona ze 
spotkania i zaprasza na następne w konsulacie! Zaprasza również na 
spotkanie z marszałkiem Borusewiczem, który przybywa z wizytą w 
przyszłym miesiącu, a towarzyszyć mu będzie także grupa senatorów z PiS-u.
 
Tyle zapamiętałem z tego spotkania. Z pewnością pominąłem kilka 
istotnych wątków, więc proszę uczestników o uzupełnienie tego sprawozdania.
 
Miłej niedzieli życzę.
 
Hubert Błaszczyk
2014-06-05 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Zachęcam wraz z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim do poparcia protestu w dniu 4czerwca 2014roku we Wrocławiu przeciwko łamaniu wolności obywatelskich!

Rajmund Pollak

Akcję poparł również mój przyjaciel, były Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Fiat Auto Poland SA Jurek Kasperek!

Na fotografii: dzielny działacz NSZZ "Solidarność" Jurek Kasperek.

Poniżej przedstawiam treść odezwy jaką otrzymałem od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

4 czerwca - protest we Wrocławiu
W obronie osób skazanych z powodu towarzysza Baumana. Wydarzenie organizuje stowarzyszenie KoLiber, w wspiera wiele organizacji społecznych

https://www.facebook.com/events/1407328896216276/

MANIFESTACJA WROCŁAW godz. 19.00 start POD GALERIĄ DOMINIKANSKĄ dalej przemarsz ul. Kazimierza Wielkiego i finał - happening na pl. Solnym.
Przyjdźcie z kartkami „wszystkich nas nie zamkniecie!"

- WEŹ KARTKĘ PAPIERU
- NAPISZ NA NIEJ HASŁO „WSZYSTKICH NAS NIE ZAMKNIECIE"...
- WEŹ JĄ DO RĘKI
- ZRÓB SOBIE ZDJĘCIE
- WYŚLIJ NAM NA ADRES: wszystkichnasniezamkniecie@gmail.com
- NAMÓW ZNAJOMYCH ABY ZROBILI TO SAMO
- MY TO OPUBLIKUJEMY

CELEM TEGO WYDARZENIA JEST ZEBRANIE WSZYSTKICH KTÓRZY NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z KARANIEM POLSKICH PATRIOTÓW Z WROCŁAWIA ZA PROTEST PRZECIWKO KOMUNISTYCZNEMU ZBRODNIARZOWI, A KTÓRZY CHCIELIBY JAKKOLWIEK POMÓC W TEJ SPRAWIE

Planujemy szereg akcji które wspomogą Wrocławian i które zbudują szeroki front poparcia społecznego. Szczegóły wkrótce!

Zwracamy się do wszystkich z Was niezależnie od politycznych poglądów, zjednoczmy się jako społeczeństwo i pokażmy władzy, że polski naród patrzy jej na ręce.
Ci młodzi ludzie podczas wykładu pokazali co Polacy myślą o zapraszaniu stalinowskich zbrodniarzy na polskie uniwersytety.

O co chodzi?
19 osób z Wrocławia otrzymało nadzwyczaj surowe wyroki, 20-30 dni aresztu oraz wielotysięczne kary (do 5000 zł) za wybuczenie i oprotestowanie okrzykami ww. mjr Baumana

Jak pomóc?
Sprawa jest rozwojowa, ukarani będą apelowali a my w tym czasie musimy pokazać że nie zgadzamy się na gloryfikowanie zbrodniarzy wojennych i prześladowanie polskich patriotów! Zaczekamy na wyniki apelacji a w tym czasie powiadomimy światowe media, przeprowadzimy kilka ważnych akcji.

Tym, co bulwersuje szczególnie, jest uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu, a dokładniej sędziego Pawła Chodkowskiego:
- Z. Bauman jest starszym panem którego wybory po 1945 r.nie powinny podlegać ocenie [SIC!]
- nadzwyczaj surowy wymiar kary uzasadnia się nadzieją, że tylko taka kara podziała PREWENCYJNIE

Ukarani
to osoby z różnych środowisk, od kibiców Śląska Wrocław, przez narodowców (NOP), działacza Solidarności Walczącej odznaczonego UWAGA orderem Prezydenta RP za działalność antykomunistyczną po członka Stow. Koliber.
Przez cały czas wspierali ich kombatanci z Armii Krajowej, NSZ oraz Kornel Morawiecki, legenda Solidarności Walczącej.

Pomimo:
- przeczących sobie zeznań świadków-pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
- wstawiennictwa licznych organizacji pozarządowych
- załączonych dowodów w postaci akt IPN, nagrań ukazujących inny kontekst protestów oraz udowodnienia przez obronę iż nie zachodzą w tym wypadku okoliczności pozwalające na nazwanie ich wybrykiem podlegającym karze
- niekaralności przynajmniej części obwinionych (a przecież każdego powinno rozpatrywać się osobno)

Przypomnijmy, jednemu z obwinionych, niekaranemu członkowi wrocławskiego Kolibra, policja naliczyła ok 10 sekund protestu, za co otrzymał on najwyższy wymiar kary - 5000 zł!

Wykład miał charakter spotkania politycznego, organizowany przez NIEMIECKĄ (!) socjaldemokrację, SLD oraz (co niejasne) prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Dlaczego ważne, żebyśmy działali:
- kary mają za zadanie pokazać społeczeństwu, że nie wolno się wychylać przeciw najbardziej nawet chorym wymysłom władzy
- proces był polityczny, kary niezgodne z poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości, nie do pomyślenia w demokracji zachodniej
- wyrok podkopuje fundamenty demokratycznego panstwa, pokazuje że na każdego znajdzie się paragraf jeśli jest niewygodny
- odwraca do góry nogami moralny porządek w którym to zbrodniarze zostają autorytetami a patrioci są prześladowani
- stanowi precedens pokazujący że panstwo może represjonowac niewygodne osoby dla danej władzy
- niebezpiecznie zbliża Polskę do Białorusi

Akcja dopiero startuje, liczymy na szerokie poparcie każdej organizacji z dobrem Polski w tle.

SZERSZE UZASADNIENIE KONTEKSTU

Zygmunt Bauman jest postacią kontrowersyjną. Nie ulega wątpliwości, że jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych zagranicą socjologów polskojęzycznych. Wątpliwości pojawiają się w momencie, kiedy spojrzymy na tą postać szerzej niż przez pryzmat jego dokonań „naukowych", które to są głównym argumentem jego obrońców za oczyszczeniem z niechlubnych dokonań w latach młodości. Należy zadać sobie pytanie, czy jego osiągnięcia w dziedzinie filozofii i socjologii przywracają życie chociażby jednemu człowiekowi który zginął za sprawą jego działalności w KBW - zarówno gdy bronią jego był karabin jak i pióro propagandysty. Sędzia Paweł Chodkowski orzekł, że nikt nie ma dziś prawa oceniać wyborów młodego Zygmunta Baumana. Najwyraźniej jednak zapomniał, że czwartego czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm. Bo chyba się skończył, czyż nie?

Jest to ogromny wstyd dla instytucji państwa polskiego, że w przededniu hucznych obchodów tego wydarzenia zapadł polityczny wyrok, który cofa nas do czasów głębokiego totalitaryzmu i represji względem „niepoprawnie politycznych" osób.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej kontrowersyjna kiedy zestawimy zachowanie policji, prokuratury, sędziego i władz Wrocławia z innym, bardzo podobnym, wydarzeniem jakim było wtargnięcie skrajnej lewicy na wykład księdza profesora Bortkiewicza w Poznaniu. Uczestnicy tego dzikiego „protestu" zachowywali się dużo bardziej agresywnie niż protestujący przeciwko Baumanowi. Swoją niechęć wyrażali nie tylko słowami i okrzykami, ale także demolowaniem sali i skakaniem po ławkach.

Słowem wyjaśnienia warto wspomnieć, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego czym Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był. Było to zbrojne ramie NKWD mające na celu duszenie wszelkich przejawów sprzeciwu wobec rodzącej się stalinowskiej władzy w podbitym „kraju nadwiślańskim". Duszenie objawiające się poprzez wyłapywanie, ciężkie tortury i mordowanie polskich patriotów.

Sytuacja jest na tyle poważna, że należy powiedzieć dość:
- Dość zapraszaniu członków zbrodniczych, totalitarnych organizacji na państwowe uczelnie!
- Dość podwójnym standardom stosowanym przez polski wymiar sprawiedliwości
- Dość represjonowaniu ludzi za „niepoprawne" poglądy!

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=9463

Szczęść Boże!

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

http://www.isakowicz.pl/

2014-06-04 | Dodaj komentarz
bogdanbo
2014-06-05 08:35:28
Rajmund, co ja jeszcze mógłbym dodać? Niech tylko spróbują zaprosić go do Bielska-Białej. Wszystkich nas nie zamkniecie a jeśli nawet to aresztu w naszym mieście akurat się nie boję :) :) :), pozdrawiam serdecznie Arka T., tegorocznego magistra resocjalizacji. Niech mnie resocjalizuje z bałwana :) :) :)
Muzeum w Gliwicach

Aktualności

Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma

Dziesięcioletnia Stefcia, ośmioletnia Stasia, dwunastoletni Witek... Strach, ból fizyczny, dramat osierocenia, bezdomność... Historię dwanaściorga dzieci ocalonych z ludobójstwa, ich bliskich i przyjaciół we wspomnieniach opowiedzianych po 70 latach przedstawia plenerowa wystawa poświęcona ludobójstwu na Kresach II Rzeczpospolitej. Od poniedziałku, 26 maja oglądać ją można w ogrodzie Willi Caro.

Wstrząsające relacje świadków przywołują dramat dwóch okupacji, narastającą grozę wojenną, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów, w których mordowano całe rodziny, wsie, kolonie... Chór z Ostrówek, szkoła powszechna w Zagajach to tylko wybrane przykłady skupisk ludzkich unicestwionych niemal w całości, które przedstawiono na wielkoformatowych fotografiach. Niejednokrotnie to jedyne ocalone pamiątki rodzinne. Bohaterowie wystawy przywołują swych pomordowanych bliskich z imienia i nazwiska, jednak większość spośród około 130 tys. ofiar do dziś pozostaje bezimienna. Nieznane są też miejsca ich pogrzebania, ciała bowiem były palone, wrzucane do studni, a dowody mordów konsekwentnie zacierane...

W dziejach narodów i państw są wydarzenia, które - mimo ich wielkiego znaczenia - przysłonięte są mgłą niepamięci. W Polsce przez wiele lat takim zapomnianym fragmentem najnowszej historii była zbrodnia wołyńska. Znajdowała się na ona na marginesie zainteresowań historyków, rzadko mówiono o niej w szkołach, niewiele powstało dzieł kultury odnoszących się do tych wydarzeń. Od wielu lat trwa proces przywracania pamięci, daleki jest on jednak od zakończenia - pisze Łukasz Kamiński, Prezes IPN, we wstępie do katalogu wystawy.

Wystawie towarzyszy elektroniczny katalog umieszczony pod adresem www.wolyn1943.pl. Zapraszamy do odwiedzania strony, na której można przeczytać relacje świadków w całości (na wystawie opublikowano jedynie ich fragmenty) czy obejrzeć więcej fotografii.

Scenariusz i teksty: Ewa Siemaszko

Koncepcja wystawy: Agnieszka Gorczyca, Michał Ruczyński, dr Marcin Stefaniak

Koncepcja graficzna: Katja Niklas, Ula Zalejska-Smoleń (layouteexpress.pl)

Kurator wystawy: Agnieszka Gorczyca

Wystawa ta powinna być zaprezentowana również we Lwowie, w Stanisławowie, Kijowie, Moskwie, Berlinie, Brukseli, Paryżu i w Waszyngtonie!

Rajmund Pollak

2014-06-02 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 516146
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała